Murat ŞAYLAN Pazarlama ve Marka Danışmanı

Marka ısrardan doğar. Planladıklarını ısrarla uygulamıyorsan, her sabah aklına gelen fikirleri uygulamaya kalkıyorsan markalaşman imkansızdır.

MARKA İLETİŞİMİ DANIŞMANLIĞI

Bir markayı tüketicilere anlatmanın, tüketicilerle iletişime geçmenin yolu artık neredeyse sayısızdır. İnternet ve akıllı telefonlarla birlikte tüketicilere ulaşmak daha da kolaylaşmıştır. İletişim yöntemlerinin sayısı da artmıştır. Reklam, medyada görünürlük, internette bulunurluk, birebir tanıtım, sosyal paydaşlarla ilişkiler, marka yerleştirme, ağızdan ağıza tanıtım, sosyal medyada konuşulurluk, marka deneyimi yaşatma, sosyal sorumluluk projeleri, itibar yönetimi ve daha bir çok uygulama ile markanızı tüketiciyle buluşturabilirsiniz. Ama bu buluşma yeterli olmayabilir. Tüketicinin ilgisini çekecek kadar yaratıcı, satın almasını istetecek kadar etkili mesajlar ve mecralar seçmek markalaşmanın en temel şartıdır.

Markanızı hedef kitlelere anlatmanız ve onları markanıza çekmeniz için neleri, nasıl, nerede ve ne zaman söylemeniz gerektiğini sizlere anlatabilirim. Geleneksel marka iletişim araçlarından nasıl faydalanabileceğinizi, yeni marka iletişim araçlarından nasıl faydalanabileceğinizi gösterebilirim. Marka iletişimi için ne kadar bütçe ayırmanız gerektiğini kurgulayabilir ve bütçenin her kuruşundan verim alabilmeniz için yardımcı olabilirim. Ajanslarla kurduğunuz işbirliğinde katalizör olabilirim. Marka iletişim yatırımlarınızın verimliliğini ve getirisini nasıl ölçebileceğinizi gösterebilirim.

Marka iletişimi danışmanlığımın alanına giren diğer hizmetlerim:

Hedef Kitleyle İletişim

Aklı başında firmalar ürünlerini herkese değil hedeflediği gruplara tanıtır, pazarlar. Bu yüzden bir hedef kitle tanımı yaparlar ve bu kitleyi de alt gruplara bölerler. Her bir segmente de nasıl ulaşabileceklerini planlarlar. Hedef kitlenizle iletişiminizi iyi kurgularsanız az bütçelerle tam istediğiniz müşterileri markanıza çekebilirsiniz.

Müşteri gruplarınızla kitlesel ve/veya birebir iletişime geçebilirsiniz. Kitlesel iletişim araçları;tv, gazete, radyo, açıkhava, sinema reklamları aracılığıyla olabilir. Sponsorluk, medyada görünürlük, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, sosyal medyada bulunurluk projeleri de kitlesel iletişim araçlarındandır. Birebir iletişim araçları ise; hedef kitlenizin bireyleriyle interaktif kanallarla uzaktan veya yüz yüze iletişimde olmayı içerir. Web siteleri, kişiye özel e-mail ve SMS uygulamaları, doğrudan tanıtım, halka açık marka etkinlikleri, bayi toplantıları, basın toplantıları birebir iletişim araçlarıdır.

Hedef müşterilerinizin tüketici veya kurum olması, seçeceğiniz iletişim araçlarını ve mesaj dilinizi değiştirecektir. Uzun yıllar reklam ajanslarında çalışmış birisi olarak hedef kitleyle iletişimde neler yapmanız gerektiğini sizlere anlatabilirim. Hedef kitlenize en kestirme yoldan ulaşmanızı sağlayabilir, en ekonomik bütçelerle en yüksek geri dönüşümü almanızı sağlayabilirim.

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

Müşteri ilişkileri yönetimi bugün kendi başına çok önemli bir pazarlama uygulamasıdır. Yazılımsal bir alt yapı gerektirdiği ve bu yazılımın geniş bir kullanıcı kitlesi tarafında işlenip, yönetilmesi gerektiği için kapsamlı ve pahalı bir uygulamadır. CRM?de amaç mevcut ve aday müşterilerin profilini (bilgilerini) kayıt altına almak, müşterileri segmentlere ayırmak, müşteri gruplarına özel iletişim ve kampanyalar üretmektir. Böylece mevcut ve potansiyel müşterilerinizi sadık müşteri haline getirebilirsiniz. CRM uygulaması satışa en çok yardımcı olan pazarlama aktivitelerinden olduğu için uluslararası markalar bu yönteme özel önem verir.

Şirketinizin ve markanızın hedeflerine uygun bir CRM programı almanıza ve CRM programınızı etkili kullanmanıza yardımcı olabilirim.

Kurumsal İletişim

Kurumsal İletişim bir firmanın iç ve dış iletişimini, tanıtımını ve itibar faaliyetlerini kapsar. Adından da anlaşılacağı gibi firmanın sahip olduğu ürünü değil, firmanın kendisinin iletişimini ele alır. Birçok firmanın adıyla ürününün adı farklıdır. Bazı firmalar sadece ürünlerini markalaştırmaya çalışırken firmasının markalaşmasına önem vermez. Öyle ki birçok ünlü markanın sahibi olan firmaları bizler tanımayız bile. Arka planda olmak doğru bir strateji olabilir ama bu firma markasının bir logosunun veya bir web sitesinin dahi olmaması anlamına gelmemelidir.

Kurumsal iletişim kurumsallaşmanın da bir parçasıdır. Firmada çalışan herkesin e-posta imzalarının bir olmasından organizasyon şemasının asılı olmasına kadar birçok alanı içerir. Kurumsal kimlik materyallerinin hazırlanması, iç ve dış yazışma standartlarının belirlenmesi, kurumun vizyon ve misyonunun tüm çalışanlarca özümsenmesi, kurumsal derginin çıkarılması, insan kaynakları ilanlarının hazırlanması, medyaya karşı şirket sözcülüğünün yapılması ve benzeri faaliyetler kurumsal iletişimin alanına girer.

Son yıllarda bazı firmalarda pazarlama iletişimi (marcom) bölümleri kurumsal iletişim bölümlerinden daha çok öne çıkmaya başladı. Hatta yeni kurulan bazı firmalarda kurumsal iletişim departmanları açılmıyor, işlevi pazarlama iletişimi departmanına devrediliyor. Bu tip firmalarda tüm iletişim faaliyetleri ve bütçeleri neredeyse tamamen ürün markası üzerine kanalize ediliyor. Yoğun rekabetin getirdiği ?kısa sürede sonuç alma zorunluluğu? firmaların gözünde satışı fetişleştirdi. Kampanyalar çağı başladı ve karlar iyice düştü. Kurum markasının ve ürün markasının değerini artıracak faaliyetler geri plana atıldı. Özellikle yeni kurulan firmalar kurum markasına yatırımı gündemlerine bile almadılar. Doğal olarak kurumsallaşma hak getire oldu.

Bugün anlı şanlı reklamveren markalarımızı ziyaret ettiğinizde bunu hemen anlıyorsunuz. Firmanın marka bilinirliği tavan yapmış, pazar payı ayyuka çıkmış ama kurum kimliği belirsiz, kurum kültürü yok, kurumsallaşma sıfır, kurumsal iletişim berbat. Dolayısıyla sürdürülebilir büyüme yok. Bu yüzden parlayan ve sönen markalarla dolu bir iş dünyamız var.

Kurumsal iletişim; kurumların, hedeflerine ulaşmaları amacıyla, genel olarak oluşturulan strateji çerçevesinde tüm hedef kitlelerine yönelik iletişim çalışmalarını kapsamaktadır. Kurumsal iletişim hem kurumu oluşturan bölümlerle hem de kurumla ilişkisi olan kurum dışı yapılarla ilişkileri kapsar.

Kurumsal İletişimin bir görevi de hedef grupları bilgilendirmek ve etkilemek amacıyla bilgi akışını sağlamaktır. Kurumsal iletişim kurum adına sadece konuşmaz, dinler de. Sosyal paydaşlardan geri bildirim (feedback) alır ve onların firmayı nasıl algıladığını, firmadan ne beklediğini öğrenir. Bu veriler (içgörüler) ışığında kuruma olan ilgiyi, güveni, övgüyü ve sadakati artırmaya çalışır. Kurumsal iletişim algı yönetimi aracılığıyla firmanın saygınlığını artırmaya çalışır. Tüm bu sebeplerden dolayı kurumsal iletişimin genel müdüre karşı sorumlu olması da gayet doğaldır.

Lobicilik de kurumsal iletişimin bir parçasıdır. Firmalar sadece tüketicilerini değil kamu kuruluşlarını, resmi makamları ve bürokratları da etkilemelidirler. Örneğin; yatırım planlarınızı hayata geçirirken kamu karar vericilerinden destek almanız gerekebilir. Önyargıların aksine kamu kuruluşlarındaki karar alıcılar halkın yararına olan, istihdam yaratan, Türkiye?nin itibarını artıracak projelere destek vermek isterler. Bürokrat ve siyasetçilerle yakından ama düzeyli iletişim kurulabilirse, projelerinizin önünde duran bürokratik engelleri daha çabuk ortadan kaldırtabilirsiniz. Yalnız lobi faaliyetleri olarak anılan bu çalışmalar, etik kuralların dışına çıkmadan, politikaya bulaşmadan yapılmalıdır.

Etkin kurumsal iletişim faaliyetleri firmanızın değerini ve itibarını artırır. Bunun önemini anlayan bazı firmalar kurumsal iletişim departmanı kurarak kurumsal iletişimini yönetir. Kurumsal iletişim faaliyetlerinizi kurgulamanız için sizlere yardımcı olabilirim.

Bireysel İletişim

Yöneticilerde ve liderlerde aranan en temel özellik güçlü bireysel iletişim yeteneğidir. İster bir kişiye, isterse bir gruba hitap ediyor olun, bireysel iletişimde beden dili, diksiyon ve hitabet önemli bir rol oynar. Ayrıca verilmek istenen mesajın içeriği ve sunumu da çok önem taşır. Konuşmanın başlangıcı, öz mesajın verilmesi, mesajın detaylandırılması ve konuşmanın tamamlanması bir bütünlük içindeyse karşınızdakileri etkileyebilirsiniz. Meramınızı iyi anlatabilmeniz etkileyiciliğinizi ve inanılırlığınızı artırır. Yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için mesaj verirken değinilmesi ve değinilmemesi gereken konuların çok dikkatli ele alınması da gerekir.

Bireysel iletişimin bir önemli parçası da yazıdır. Yöneticiler ve liderler yazılı iletişimlerine çok önem vermelidirler. Karşı tarafa iletmek istediğiniz mesajı net yazamazsanız ve yazınız yazım hataları içeriyorsa siz asla iyi bir yönetici olarak algılanamazsınız.

Raporlar ve sunumlar da bireysel iletişimin bir parçasıdır. İyi rapor hazırlayamayan ve iyi sunum yapamayan yöneticiler asla yükselemez ve lider olamazlar.

Yöneticilerin ve liderlerin bireysel iletişimde her zaman bir danışmana ihtiyaçları vardır. Hizmet verdiğim firmaların patronlarına ve CEO?larına bireysel iletişim danışmanlığı hizmeti de vermekteyim.

Kriz İletişimi

Firmalar her gün kriz yaşarlar. Bu krizlerin çoğu küçük ve kanıksanmış oldukları için kriz olarak nitelendirilmezler ama fark edilmedikleri ve çözüm üretilmedikleri için firmaya çok zarar verirler. Bazı krizler ise fark edilir büyüklüktedir ve gelişleri bile hissedilir. Geldiklerinde ise panik yaşanır ve çoğunlukla yanlış çözümlerle kriz daha da tırmandırılır.

Kriz Yönetimi?nin esası bir yandan fark edilmeyecek kadar küçük olan krizleri bulmak ve büyümeden yok edilmelerini sağlamaktır, diğer yandan geliyorum diyen krizlerin etkisini azaltmak için önlemler almaktır. Ansızın ortaya çıkan krizlerde ise ekstra planlar yapmak ve doğru iletişimle yaraları en aza indirmeye çalışmaktır.

Kriz yönetiminin en önemli parçası iletişimdir. Krizden etkilenen tüm sosyal paydaşlarla zamanında ve etkili iletişim kurmak krizi yönetmenin birinci kuralıdır. Firmalar kriz iletişimine gereken önemi verirlerse yaşanan her kriz aşı etkisi yaratacak ve firma küçük büyük tüm krizlerden daha da güçlenerek çıkacaktır.

Küçük krizleri görmenize ve büyük krizleri en az zararla atlatmanıza yarayacak anlayışı ve sistemi firmanıza yerleştirmenize yardımcı olabilirim. Krizlerde nasıl aksiyon almanız gerektiğini söyleyebilir, krizle ilgili iletişiminizi kurgulayabilirim.

Medya İlişkileri

Bir firmanın veya markanın medyada düzeli olarak olumlu haberleri ve röportajları çıkmalıdır. Bunun için firma veya markaya ait kamuoyunu ilgilendirebilecek olgular medyaya düzenli olarak (basın toplantıları ve basın bültenleri aracılığıyla) duyurulmalıdır.

Bir medyada ürününüzün haberi çıkması, o medyada aynı ürününüzün reklamı çıkmasından daha değerlidir. Çünkü araştırmalar göstermiştir ki tüketiciler haberi reklamdan daha inandırıcı ve etkili bulmaktadır.

Genelde firmalara kendileriyle ve markalarıyla hangi haber ve konuların medyaya iletilmesi gerektiğini bilmez. Kendileriyle ilgili haber değeri olabilecek birçok konuyu medyaya servis etmemişlerdir. Oysaki medya iş haberleri konusunda okurun dikkatini çekecek haberlere ihtiyaç duymaktadır. Değerli konularda doğru basın bültenleri üretir ve doğru noktalara gönderirseniz mutlaka medyada haberiniz çıkar.

İletişime geçilecek medya illa ulusal olmak zorunda değildir. Yerel ve sektörel medyalar da hedefe ulaşmak için önemli iletişim araçlarıdır. Özellikle sektörel medyayı büyük bir ihtimalle tedarikçileriniz, müşterileriniz ve diğer sosyal paydaşlarınız takip ediyordur.

Medya ile nasıl iletişime geçmeniz gerektiğini ve medyaya hangi haberleri servis etmeniz gerektiğini kurgulayabilir ve bu konuda marka iletişim departmanınıza yardımcı olabilirim.

STK'larla İlişkiler

Sivil toplum kuruluşları (STK) gün geçtikçe tüketicilerin hayatında ve medyada daha fazla yer almaktadırlar. STK?lar ile iş dünyasının etkileşimi de artmaktadır. Firmalar zaman zaman bazı STK?ların olumsuz anlamda hedefi haline gelebilmektedir. Bazen de firmalar STK?lar ile ortaklaşa projeler geliştirmek istemektedirler.

Bir firma, ilgi alanıyla kesişen her STK ile iyi ilişkiler kurmalıdır. Firmanızın hedeflediği STK?lar ile kuracağı ilişkiye aracılık edebilir ve STK?lar ile gerçekleştireceğiniz projelere yeni boyutlar getirebilirim.

Mecra Planlama

Marka iletişimi için hangi mecraları kullanacağınız çok önemlidir. Küçük tanıtım bütçesine sahip markaların dev tanıtım bütçesine sahip markalardan daha fazla ses getiren kampanyalar yürüttüklerini çok görmüşüzdür. Doğru mecra planlaması yapılırsa küçük bütçelerle hedeflenen bilinirliğe ve satışlara ulaşılabilir.

Sizlere TV ve gazete reklamlarının en etkili iletişim aracı olduğu söylenir ama nedense en pahalı mecralar olduğu söylenmez. Markalar tarihimiz, bütün parasını televizyon ve gazete reklamlarına yatırarak batan firmaların hikayeleriyle doludur. Markanız için en etkili mecrayı, bütçeniz için de en uygun mecrayı seçmeniz gerekir. Günümüzde mesajınızı hedef kitleye ulaştırmak için sayısız mecra vardır.

Başarılı medya planlaması minimum bütçeyle hedef kitlenize olabildiğince fazla ulaşabilmektir. Medya planlaması yapmadan önce medya stratejinizi belirlemeniz gerekir. Medya stratejisini belirlemek için bazı verilere ihtiyacınız vardır.

 • Pazarın değerlendirilmesi
 • Medya hedeflerinin tespiti
 • Hedef kitlenin belirlenmesi
 • Medya tercihlerinin incelenmesi
 • Medya karmasının oluşturulması

Markanızın etine, buduna ve satış hedeflerine uygun mecraları ve her bir mecraya ayrılacak bütçeyi birlikte belirleyebiliriz. Mecra kiralamasını yapan medya planlama ajansınıza birif hazırlayabilir, medya planlama ajansınızın performansını ölçebilir ve raporlarını size yorumlayabilirim.

Ajans Seçmek

Marka sahibi firmaların (reklamverenlerin) marka iletişimi ihtiyaçlarına çözüm üretebilecek farklı alanlarda tedarikçi ajanslar mevcuttur. Tedarikçi ajanslardan bazıları aşağıdaki gibidir.

 • Doğrudan Pazarlama Ajansı
 • Doğrudan Satış Ajansı
 • Görsel Kimlik Ajansı (Branding Agency)
 • Medya Planlama Ajansı
 • Medya Takip Ajansı
 • PR Ajansı
 • Promosyon Malzemeleri Şirketi
 • Reklam Ajansı
 • Sosyal Medya ve WOM Ajansı
 • Sponsorluk Ajansı
 • Tüketici Araştırmaları Şirketi
 • Web Ajansı

Yukarıdaki ajanslardan ihtiyaç duyduklarınız için size farklı tedarikçiler önerebilirim. Veya konkur düzenleyerek en doğru tedarikçi ile çalışmanızı sağlayabilirim. Sizin için en uygun ajansı nasıl seçebileceğinizi size gösterebilirim.

Ajansları Yönetmek

Satışları, bilinirliği ve marka değerini artırmak için, yukarıdaki firmaları (ajansları) senkronize ve entegre bir şekilde çalıştırmak şarttır. Kurumunuza hizmet üretecek bu şirketler, kendi aralarında sıkı işbirliği yapmalı ve sinerji yaratmalıdırlar. Partner olarak seçtiğiniz ajanslar onaylanmış ve üzerinde uzlaşılmış ?konsept? çerçevesinde fikir ve uygulamalar önermeli ve üretmelidirler. Böylece markanızın mesajları daha tutarlı olacaktır.

Ajanslarınızdan ve tedarikçilerinizden daha yüksek verim almanızı sağlamak için onları yönetmenize yardımcı olabilir, onlara verilecek işleri planlayabilir, bu işler için doğru birifler hazırlamanızı sağlayabilirim. Onların işlerini değerlendirmenize yardımcı olur, onların performansını nasıl ölçeceğinizi gösterebilirim.

Marka İletişimi Danışmanlığı İle İlgili Blog Yazılarım
Kurumsal iletişimin yeri ve önemi01 Mayıs 2014
Markalaştıran Kaynaklar07 Kasım 2012
Süper Ajans01 Ekim 2012
Bir Konkurun Kronolojisi22 Ocak 2012
Marka Sahibi Reklam Ajansından Ne İster ?01 Aralık 2009
Reklamveren olmak01 Eylül 2009
Her Reklam Veren Layık Olduğu Reklamı Alır01 Mayıs 2009
Kurumsallaşsak da mı Markalaşsak, Markalaşsak da mı Kurumsallaşsak ?01 Temmuz 2008
Marka bilinirliğini artırmak01 Mayıs 2007
Ajanslardaki Müşteri Temsilcileri01 Nisan 2007
Slogan Nasıl Olmalı?01 Mart 2007
Çirkin Ördek Yavrusu; Stratejik Planlama01 Temmuz 2006
Stratejik Planlamacı Kimdir ?01 Şubat 2006
Ambalaj sattırır01 Şubat 2005
Hedef Kitlenizi Seveyim !01 Temmuz 2004
Çüş. Hala mı, Web Siteniz Yok !01 Mayıs 2004
Üvey Evlat: Sponsorluk01 Kasım 2003
Spor Spesifik Tanıtım01 Temmuz 2003
Arayan Olursa, Halkla İlişkilerde Dersiniz01 Haziran 2003
Stratejik Planlamacılara Tavsiyeler01 Aralık 2002
Reklamın İyisi Kötüsü Olur !01 Mayıs 2002