Murat ŞAYLAN Pazarlama ve Marka Danışmanı

Hedef sektörün potansiyeline ve olmak istediğiniz konuma göre belirlenmelidir. Sektörünüzden bihaberseniz hedefleriniz de gerçekçi olamaz.

NASIL YAPIYORUM ?

 • Müşterimin ürünlerini inceliyorum,
 • Müşterimin rakiplerini ve sektörünü araştırıyorum,
 • Müşterimin iş süreçlerini öğreniyorum,
 • Müşterimin geçmiş senelerdeki satış performanslarını inceliyorum,
 • Müşterimin çalışanlarını dinliyorum,
 • Müşterimin müşterileriyle (bayilerle veya tüketicilerle) görüşüyorum,
 • Müşterimin kaynakları, ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadede nasıl büyüyebileceklerini planlıyorum,
 • Hazırladığım planlarda yıllık, aylık ve haftalık dilimlerde yapılacak eylemleri ve bu eylemlere ayrılacak bütçeleri de bulunduruyorum,
 • Önerdiğim eylemlerin ve projelerin marka değerine ve satışlara nasıl etki edeceğini de planımda sunuyorum,
 • Tüm düzeyden çalışanların pazarlama planı ışığında örgütlenmeleri ve çalışmaları için süreçleri ve görev tanımlarını yeniden yapılandırıyorum,
 • Müşterimin işlerini yakından ve içinden takip ederek sorunları tespit ediyor ve çözümler üretiyorum,
 • Pazarlama ve satış alanındaki kadroların mesleki ve kişisel gelişimleri için eğitimler veriyorum, verdirtiyorum,
 • Pazarlama ve satış alanındaki bölümlerin ihtiyaç duyduğu kadroların oluşturulması için istihdam sürecini yönetiyorum,
 • Müşterimin şirket içi toplantılarının çoğuna katılarak fikir ve önerilerimle çalışanlara ve yöneticilere yardımcı oluyorum,
 • Müşterimin kullandığı ERP programının daha verimli çalışması ve satış süreçlerine katkı yapması için nasıl kullanılması gerektiğini gösteriyorum,
 • Kurduğum ölçüm metotlarıyla sistemin, markaların, çalışanların ve şirketin performansını denetliyorum,
 • Şirket sahiplerine ve üst düzey yöneticilerine rapor ve analizler sunarak daha sağlıklı kararlar almalarını sağlıyorum,