Murat ŞAYLAN Pazarlama ve Marka Danışmanı

Firman için temel performans kriterleri belirleyip, uzun süredir takip etmiyorsan, uygulayacağın hiçbir prim sistemi işe yaramaz. Performans takip sistemine endekslenmemiş prim çalışmaları başarıya ulaşmaz

NASIL YAPIYORUM ?

 • Müşterimin ürünlerini inceliyorum,
 • Müşterimin rakiplerini ve sektörünü araştırıyorum,
 • Müşterimin iş süreçlerini öğreniyorum,
 • Müşterimin geçmiş senelerdeki satış performanslarını inceliyorum,
 • Müşterimin çalışanlarını dinliyorum,
 • Müşterimin müşterileriyle (bayilerle veya tüketicilerle) görüşüyorum,
 • Müşterimin kaynakları, ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadede nasıl büyüyebileceklerini planlıyorum,
 • Hazırladığım planlarda yıllık, aylık ve haftalık dilimlerde yapılacak eylemleri ve bu eylemlere ayrılacak bütçeleri de bulunduruyorum,
 • Önerdiğim eylemlerin ve projelerin marka değerine ve satışlara nasıl etki edeceğini de planımda sunuyorum,
 • Tüm düzeyden çalışanların pazarlama planı ışığında örgütlenmeleri ve çalışmaları için süreçleri ve görev tanımlarını yeniden yapılandırıyorum,
 • Müşterimin işlerini yakından ve içinden takip ederek sorunları tespit ediyor ve çözümler üretiyorum,
 • Pazarlama ve satış alanındaki kadroların mesleki ve kişisel gelişimleri için eğitimler veriyorum, verdirtiyorum,
 • Pazarlama ve satış alanındaki bölümlerin ihtiyaç duyduğu kadroların oluşturulması için istihdam sürecini yönetiyorum,
 • Müşterimin şirket içi toplantılarının çoğuna katılarak fikir ve önerilerimle çalışanlara ve yöneticilere yardımcı oluyorum,
 • Müşterimin kullandığı ERP programının daha verimli çalışması ve satış süreçlerine katkı yapması için nasıl kullanılması gerektiğini gösteriyorum,
 • Kurduğum ölçüm metotlarıyla sistemin, markaların, çalışanların ve şirketin performansını denetliyorum,
 • Şirket sahiplerine ve üst düzey yöneticilerine rapor ve analizler sunarak daha sağlıklı kararlar almalarını sağlıyorum,